Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argoul în discursul parlamentar

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 155
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Use of Slang in the Parliamentary Discourse] The paper examines the use of slang in the contemporary Romanian parliamentary discourse. The research is carried out within the theoretical framework of the Relevance Theory, Critical Discourse Analysis and Speech Act Theory. The analysis focuses on the pragmatic and rhetorical dynamics of slang words in various political declarations by providing both a typology and an adequate means to describe this species of political discourse with emphasis on both the macro-structural properties and the micro-structural organization.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: