Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Corpus de discursuri culinare. Tipuri de texte. Faza II – Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar al judeţului Bacău (PN-III P2-2.1-BG-2016-0390)

Autor:
Publicația: Clasic și modern în cercetarea filologică românească actuală, Secțiunea Lingvistică, p. 229-244
ISBN:978-606-714-506-9
Editori:Ofelia Ichim, Luminiţa Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Veronica Olariu
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Corpus of Discourses on Nutrition. Types of Texts. Phase II – Digitization of Food Cultural Heritage. Bacau County – eCULTFOOD (PN-III P2-2.1-BG-2016-0390)]
The present paper aims at presenting the particularities of food-related discourses obtained by field investigation in the localities from Bacău County between November 2016 and October 2017, in a complex research project coordinated by us, funded by UEFISCDI, PN-III P2-2.1-BG-2016-0390, Digitization of Food Cultural Heritage. Bacau County – eCULTFOOD (2016–2018), within an interdisciplinary team of linguists, ethnologists and computer scientists. The result of this project was a complex database http://ecultfood.ub.ro, consisting of discourses reflecting the culinary recipes and food contexts in the Bacău county, audio and video recorded, transcribed and operationalized according to terminological and ethnological criteria. Following the investigation, two broad categories of collected content emerged: a repertoire of recipes, a repertoire of free discourses about eating codes and eating behaviours. The two types of discourses can be classified into the subclasses according to the particularities of the communication situation.
Cuvinte-cheie:food-related discourses; Bacău; recipes; digitization
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: