Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Iorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica românească

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVI, Secțiunea Analize, evocări, p. 33-50
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Iorgu Iordan: Research directions in Romanian linguistics]
During the Iaşi period of his research activity (1926–1946), the great Romanist Iorgu Iordan has innovated by overcoming the Neogrammarian “positivism”. This orientation was manifested, especially through his vision on the way Romanistics’ evolution was being studied (Introduction to the Study of Romance Languages..., 1932, a work which had been translated and adapted in many foreign languages) and through the interest for the present forms of spoken Romanian, such as phonetics, morphology, syntax and vocabulary following the tendencies shown in the language use (Contemporary Romanian. A Grammar of ‘Mistakes’, 1943). The same vision is also perceived in his research of “linguistic” stylistics following the general model designed by Ch. Bally in opposition with traditional stylistics called “literary” (The Stylistics of Romanian, 1944). The author also emphasizes Iorgu Iordan’s interest to researching the Romanian subdialects, envisaged through the development of linguistic geography, and the general image due to linguistic atlases.
Cuvinte-cheie:Neogrammarian positivism, Romanistics, linguistic stylistics, subdialects, linguistic geography, linguistic atlases
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 25

2Daniela ButnaruIorgu Iordan, toponimistALIL, LVI, 512016pdf
html
2Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
4Doina HreapcăStatutul lingvistic al sudului Moldovei. Ipoteza unui vechi „dialect carpatic de sud-est”ALIL, XLII-XLIII, 872002-2003pdf
html
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
17Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
II. Limbajul poeziei culte
Editura Academiei1985
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
3Doina HreapcăDerivate cu sufixul -aş (ă) în graiurile din sudul MoldoveiALIL, XXV, 1211976pdf
html
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
20Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
5Gavril IstrateNoțiunea „femeie stricată” și terminologia animalăBIFR, XI-XII, 4711944-1945
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
29Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
12Iorgu IordanIntroducere în studiul limbilor romanice
Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice
Editura Institutului de Filologie Română1932
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: