Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”

Autori:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LV, p. 19
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Romanian works of linguistic geography and the Romanian Language Dictionary of the Academy. The unmapped material’s lexicographical offer and the question of “literalizing”]
When the Academy’s Dictionary of Romanian Language (DLR) was being updated, there were being analyzed the problems of an efficient process of taking over the dialectological researches results which were conducted within the national projects: The New Romanian Linguistic Atlas by Region (NALR) and The Romanian Linguistic Atlas by Region (ALRR).
In the first part, concerning the section “unmapped material” from the published volumes of the atlases for Oltenia, and Moldavia and Bukovina (NALR), respectively for Maramures, Transylvania, and Wallachia and Dobruja (ALRR) it is analyzed the conceiving perspective of the mentioned texts from the point of view of the advantages for lexicographical use representing either the “linear-cumulative” wording, or the “semantic synthesis”.
In the second part, concerning taking over, as quotations, of some fragments from oral texts in dialectical form which were collected and published within the same programs, these matters are discussed and technical solutions are offered in order to emphasize the specific features of regional speeches from different areas of the Daco-Romanian.
Arguments are made supporting the necessity of a minimally “literalizing” reproduction of oral texts in agreement with the way in which this kind of materials was employed by previous series of DLR, and also in order to preserve the phonetisms and popular and regional forms from literary language texts of previous centuries which have been used as illustrative quotations in the academic dictionary’s articles.
Cuvinte-cheie:Dictionary of Romanian language, Romanian Linguistic Atlas, regional atlases, linguistic maps, lexicographical systematization of unmapped linguistic material, “linear-cumulative” wording, “semantic synthesis” wording, lexicographical use of oral texts in dialectical form, literalizing, representation of specific feature of regional speeches in the quotations of the Academy’s Dictionary, regional features in literary texts of previous centuries.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 15

4Andrei AvramPalatalizarea consoanelor şi etimologia limbii româneSCL, LXV (1), 3-212014html
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
2Doina HreapcăValorificarea lexicografică a cercetărilor româneşti de geografie lingvisticăALIL, LII, 2162012pdf
html
1Luminița Botoșineanu, Ana-Maria MinuțSens și consens în creația lexicală. Analiza motivațională a denumirilor unor soiuri de fructe și legume (după NALR. Moldova și Bucovina, vol. al III-lea)Frățilă, 1172012
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
19Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
III.
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
9Ion MăriiHarta lexicală semanticăClusium2002
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: