Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stilistica funcţională a limbii române. II. Limbajul poeziei culte

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 17

0Dan Octavian Cepraga„Dorul imitației”: le traduzioni di Heliade Rădulescu e la creazione della lirica romena modernaPhil. Jass., XVII (1), 153-1642021pdf
html
2Rodica MarianAnalogia semasiologică. Unele consecințe ale împrumutului în relația limbă–mentalitate. Bogăția semantică a cuvântului lumeDR, s.n., XXI (1), 602016pdf
html
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Georgeta Amelia MotoiNoms dérivés avec le suffixe -re dans le titre des œuvres lyriques de Nichita StănescuSCOL, VIII (1-2), 2272015html
0Valerica DraicaThe esthetics of the verb in Lucian Blaga’s poetryJRLS, 7, 122-1272015pdf
html
0Alina Maria Ungureanu (Tisoaică)Types of syntactic groups in Dimitrie Bolintineanu’s worksGIDNI, 1, 835-8442014pdf
html
0Alina Ramona Dumitra ManeaL’Expressivité du groupe nominal dans la lyrique d’Ion VineaELI, 14, 872014pdf
1Dana ManeaMetafora şi metonimia – între paradigma de cercetare tradiţională şi paradigma de cercetare cognitivistăCoteanu, 241-2482014pdf
1Ecaterina MihailăAvatarurile unei paradigme epistemologice în lingvisticăCoteanu, 297-3082014pdf
1Rodica MarianStilistica funcţională a limbii române şi sistemele poeticilor (metodelor analitice) contemporane ei. Principii aplicate în analiza semantică a LuceafăruluiCoteanu, 261-2812014pdf
3Rodica ZafiuConceptul de ambiguitate şi interpretarea discursului literar: de la stilistica funcţională la cea cognitivăCoteanu, 403-4122014pdf
2Georgeta CornițăStilistica numelui şi a numirii. Un punct de vedereICONN 2, 352013pdf
html
0Clementina NițăThe Lexical Level of the Romanian Avant-Garde PoetryELI, 6, 3142010pdf
html
0Ion MelniciucGreșeli tipice, greșeli curenteLRM, XVII (4-6), 742007pdf
1Nadia ObroceaÎncercare de definire a stilului religiosAUT, XLII-XLIII, 241-2482004-2005pdf
html
0Maria AldeaPremise pentru o cercetare stilistico-pragmatică a articolului hotărât în limba românăIanua, 4, 112003pdf
html
1Rozalia Groza-ColciarPrezentul în discursul narativ al lui Max BlecherDR, s.n., V-VI, 1652000-2001pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].