Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analogia semasiologică. Unele consecințe ale împrumutului în relația limbă–mentalitate. Bogăția semantică a cuvântului lume

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXI (1), p. 60
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

17Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
II. Limbajul poeziei culte
Editura Academiei1985
79Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
50Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
28Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: