Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Există un stil publicistic?

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 545-551
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
14Alexandru AndriescuStil şi limbajEditura Junimea1977
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
9Paula DiaconescuStructura stilistică a limbii. Stilurile funcționale ale limbii române literare moderneSCL, XXV (3), 2291974
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: