Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sintagma stereotipă/ clişeul în traducere

Autor:
Publicația: Buletin de lingvistică, 11, p. 47
p-ISSN:1857-1948
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Armanda Ramona StroiaClişeul lingvistic: profilul unui concept transdisciplinarAUS, 26 (1), 193-2052016pdf
html

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: