Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexical and stylistic features of the contemporary preach

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 5, p. 306-311
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

2Marcu Mihail DeleanuLimbaj bisericesc sau stil religios?Phil. Ban., VII (2), 185-1892013pdf
html
14Dana-Luminița TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
2Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
12Gheorghe ChivuO variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericescLR, XLIV (9-12), 4451995
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: