Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limbaj bisericesc sau stil religios?

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VII (2), p. 185-189
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The author reiterates and supports the notion of religious style of literary Romanian, unlike other researchers who opt for the notion of church language. In the second part of the paper, it is discussed an article by S. G. Vârgolici (1877) about the moderate use of neologisms in religious books language.
Cuvinte-cheie:
  • stil religios, limbaj bisericesc, slavonisme, neologisme
  • religious language style, church language, Slavonic terms, neologisms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
12Gheorghe ChivuO variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericescLR, XLIV (9-12), 4451995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: