“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lexical and stylistic features of the contemporary preach

Author:
Publication: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 5, p. 306-311
ISBN:978-606-93590-3-7
Editors:Iulian Boldea
Publisher:Arhipelag XXI Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

2Marcu Mihail DeleanuLimbaj bisericesc sau stil religios?Phil. Ban., VII (2), 185-1892013pdf
html
14Dana-Luminița TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
2Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
12Gheorghe ChivuO variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericescLR, XLIV (9-12), 4451995
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: