“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Limbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţie

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 14

0Alexandra-Ioana DângăParticularități lexico-semantice în textele catehetice ortodoxe din sec. al XXI-leaBSLR, XXVII, 172018pdf
0Inga DruțăLexical and stylistic features of the contemporary preachLDMD, 5, 306-3112017pdf
html
0Alexandra-Ioana Dângă, Dana-Alexandra Dolgu-UrsuleanuThe role of neologisms in the present catihetic textGIDNI, 2, 540-5452015pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăAspects of “deconstruction” in the modern text of Christian prayerGIDNI, 2, 333-3462015pdf
html
2Dana-Luminița TeleoacăProlegomene pentru o abordare semiotică a textului / discursului religiosSIL5, 8532015pdf
3Dana-Luminița TeleoacăRepere ale definirii discursului religios ca „discurs specializat”Diacronie–sincronie, II, 2072014pdf
2Dana-Luminița TeleoacăConservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religiosLR, LXII (1), 46-632013pdf
html
1Ana Maria TerecheSemantic Archaisms in the Romanian Religious LanguageSCOL, V (1-2), 2622012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 91-1082012pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăConservatisme et expressivité dans la littérature religieuse. Quelques repères dans la définition d’un style scientifique (didactique) au niveau religieuxBibl. Jass., 3, 55-792012pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăAspecte lexicale arhaice în textul biblic actualDirecții, II, 1672012pdf
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
1Alina CamilAspecte lexico-semantice în rugăciunea întîi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a LiturghieruluiExplorări, I, 532011pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].