Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţie

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 14

0Alexandra-Ioana DângăParticularități lexico-semantice în textele catehetice ortodoxe din sec. al XXI-leaBSLR, XXVII, 172018pdf
0Inga DruțăLexical and stylistic features of the contemporary preachLDMD, 5, 306-3112017pdf
html
0Alexandra-Ioana Dângă, Dana-Alexandra Dolgu-UrsuleanuThe role of neologisms in the present catihetic textGIDNI, 2, 540-5452015pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăAspects of “deconstruction” in the modern text of Christian prayerGIDNI, 2, 333-3462015pdf
html
2Dana-Luminița TeleoacăProlegomene pentru o abordare semiotică a textului / discursului religiosSIL5, 8532015pdf
3Dana-Luminița TeleoacăRepere ale definirii discursului religios ca „discurs specializat”Diacronie–sincronie, II, 2072014pdf
2Dana-Luminița TeleoacăConservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religiosLR, LXII (1), 46-632013pdf
html
1Ana Maria TerecheSemantic Archaisms in the Romanian Religious LanguageSCOL, V (1-2), 2622012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 91-1082012pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăConservatisme et expressivité dans la littérature religieuse. Quelques repères dans la définition d’un style scientifique (didactique) au niveau religieuxBibl. Jass., 3, 55-792012pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăAspecte lexicale arhaice în textul biblic actualDirecții, II, 1672012pdf
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
1Alina CamilAspecte lexico-semantice în rugăciunea întîi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a LiturghieruluiExplorări, I, 532011pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].