Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religios

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Limbă literară, p. 46-63
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:La présente étude, consacrée à la littérature chrétienne en général et, particulièrement, aux textes didactiques, représente une tentative de démontrer que certains faits linguistiques archaïques, identifiés dans les écrits ecclésiastiques modernes, s’imposent d’être interprétés pas seulement comme une expression du conservatisme linguistique (et, implicitement, doctrinaire) de ce type de texte (à savoir, le texte chrétien paru dans le milieu confessionnel orthodoxe), mais aussi en tant que faits stylistiques ou d’expressivité. En d’autres mots, il deviendrait possible une définition de la « poéticité » du texte (didactique) chrétien au-delà de l’emploi des figures stylistiques sémantiques (les soi disant tropes) identifiables à ce niveau. Une pareille démarche est susceptible de fournir un point de repère pour la détermination de l’identité du texte didactique religieux dans la qualité que celui-ci possède d’être un texte scientifique, opération réalisée, d’une part, par comparaison à la variante scientifique laïque, d’autre part, par la délimitation vis-à-vis des écritures, également religieuses, mais circonscrites différemment du point de vue stylistique (nous mentionnons, à titre d’exemple, les textes de belles lettres).
Cuvinte-cheie:
  • religios, didactic, continuitate lingvistică, continuitate stilistică, stil ştiinţific
  • religieux, didactique, continuité linguistique, continuité stylistique, style scientifique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Alexandra-Ioana Dângă, Dana-Alexandra Dolgu-UrsuleanuThe role of neologisms in the present catihetic textGIDNI, 2, 540-5452015pdf
html
1Florentina NicolaePerspectivă diacronică asupra unor cuvinte rare din limbajul biblic românescSIL5, 370-3782015pdf

Referințe în această publicație: 19

8Dana-Luminița TeleoacăStratégies discursives dans le texte des psaumesRRL, LVIII (2), 189-2032013pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăConstrucţie vs deconstrucţie în textul biblic modernTradiție/inovație2013pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăArs poetica: texte et métatexte dans la littérature vétérotestamentaire des PsaumesTDR, IV, 241-2522012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 91-1082012pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăAspecte lexicale arhaice în textul biblic actualDirecții, II, 1672012pdf
4Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (I)LRM, XXI (11-12), 512011pdf
8Andra VasilescuTendințe în sintaxa secolului al XX-leaBrâncuș, 2512010
4Georgiana-Andreea ȘovarObservații pe marginea flexiunii cazuale a numelor de rudenie în limba română vecheSIL3, 1612010
21Rodica ZafiuEthos, Pathos și Logos în textul prediciiTDR, II, 27-382010pdf
html
3Cristinel MunteanuFrazeologia în primele texte literare româneștiLRM, XIX (9-10), 1842009pdf
10Dana-Luminița TeleoacăAspecte morfosintactice în textul catihetic actualSIL2, 4892009
10Gabriela Pană DindeleganDin nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observaţii asupra limbii române vechiLR, LVIII (2), 173-1822009pdf
html
14Dana-Luminița TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
6Luiza SecheJuxtapunerea sinonimică în limba românăCL, XII (1), 1031967
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: