Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte morfosintactice în textul catihetic actual

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 28-29 noiembrie, 2008, Secțiunea Gramatică, ortografie, p. 489
Editori:Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 10

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].