Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte lexicale arhaice în textul biblic actual

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 167
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Our study aims to a parallel presentation of a certain number of modern biblical versions (having a concrete application in Matthew’s Gospel) in Romanian. Its purpose has been especially to establish, through a comparison between the three most important Christian confessions, in what measure the tradition and the innovation coexist in the modern biblical text. We have meant also a definition of the modern church language in its relation with the common language. We have included in our research not only the purely archaic lexical items, but also a number of facts which are not properly speaking archaic, neither popular/ dialectal, but are non-standard and therefore peculiar to the modern church language. We intend to develop that problem in a future approach of the lexical innovations contained in the modern Romanian version of the Gospel.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 8

7Dana-Luminița TeleoacăObservații asupra vocabularului a două texte contemporane de rugăciuneSIL4, 2672012
3Cristinel MunteanuFrazeologia în primele texte literare româneștiLRM, XIX (9-10), 1842009pdf
10Dana-Luminița TeleoacăAspecte morfosintactice în textul catihetic actualSIL2, 4892009
14Dana-Luminița TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: