Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Inovaţia lexicală în textul biblic modern: ‘construcţie vs deconstrucţie’, ‘identitate vs alteritate’

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (4), Secțiunea Lexicografie, p. 470-480
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper is aimed at approaching the issue mentioned in the title from the point of view of the neologistic elements identifiable in the psalm current text (which is analysed in extenso), in an ‘Orthodox-Protestant’ comparative purpose. The starting point for carrying out this investigation is the neologistic corpus of the Protestant Bible version, compared to the lexico-semantic correspondents in the Orthodox version. In order to follow the purpose proposed in this study, a rigorous approach of the data calls for taking into consideration the ‘second degree’ literature status of the religious text, a reality which makes absolutely necessary the investigation of such text (including) from the point of view of the translation act.
Cuvinte-cheie:
  • religios, biblic, deconstrucţie, secularizare, depoetizare, stil hibrid
  • religious, biblical, deconstruction, secularisation, depoeticization, hybrid style
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

3Dana-Luminița TeleoacăInovaţii lexicale în versiunea biblică modernă de cult ortodox (BO) în comparaţie cu Biblia de la Bucureşti (BB)SCL, LXV (1), 23-442014html
4Dana-Luminița TeleoacăAspecte lexicale arhaice în textul biblic actualDirecții, II, 1672012pdf
43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: