Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repere ale definirii discursului religios ca „discurs specializat”

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 207
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:To reduce the specificity of a religious text to the terminological aspect means to give a less objective approach to this complex reality represented by clerical literature. The aspect cannot be exhausted by either enlarging upon the non-terminological vocabulary, in order to determine the linguistic specificity of the clerical text in comparison to lay literary variant, or by the in-depth study of the grammar of a religious text, in a similar approach. Consequently, pointing out the specificity of a clerical text as opposed to a lay one, is needed to be analyzed also from other perspectives, for instance, from that of defining the religious discourse as a specialized one. In this context, our investigation was led by two important aspects: a) the Morrisian dichotomy “way of signifying / way of using”, as a potential source of some subcategories at the level of the religious discourse; and b) the specific way of updating the Jackobsonian linguistic functions in sacred literary text. The sources that helped me start up these approaches, in the view of drawing up such delimitations, include several kinds of religious writings, and different versions that circulate in the modern age: psalmic biblical text, Christian prayer, the Christian orthodox teaching manual, and, respectively the liturgical text.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 14

2Dana-Luminița TeleoacăProlegomene pentru o abordare semiotică a textului / discursului religiosSIL5, 8532015pdf
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
4Dana-Luminița TeleoacăStructuri sintactice cu valenţe stilistice în literatura veterotestamentară a PsalmilorALIL, LIV, 1112014pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăFuncţia metasemică şi metafora gestuală în text / context religiosVariație S/D, II, 1992013
4Dana-Luminița TeleoacăInovații lexicale în textul biblic actualExplorări, II, 3772012pdf
7Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 91-1082012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăObservații asupra vocabularului a două texte contemporane de rugăciuneSIL4, 2672012
3Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios - discurs specializatTDR, III, 335-3442011pdf
html
10Dana-Luminița TeleoacăAspecte morfosintactice în textul catihetic actualSIL2, 4892009
14Dana-Luminița TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
97Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: