Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Discursul religios - discurs specializat

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 335-344
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Defining the religious discourse as a specialized speech involves its individualisation among other forms of speech and identification of the types of religious speeches practiced today in the Church's missionary activity. The autonomy with which the current religious speech is endowed is given by the functions that the ecclesiastical institution fulfils. Each religious expression imposes a religious discourse that defines a profile or a type of religious discourse. All is aimed at the conviction of the audience of the Biblical message and the impression of an adequate pragmatic behaviour.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 3

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: