Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les figures de style et leur relevance dans le décodage sémiotique d’un texte : la métaphore dans le texte modern des Psaumes (I). Aspects théoriques

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 207-216
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Cuvinte-cheie:aesthetic religious text, reduction figure, conceptual figure, gnoseological function, cultural paradigm, semiotic thesaurus
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

3Dana-Luminița TeleoacăRepere ale definirii discursului religios ca „discurs specializat”Diacronie–sincronie, II, 2072014pdf
8Dana-Luminița TeleoacăStratégies discursives dans le texte des psaumesRRL, LVIII (2), 189-2032013pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăArs poetica: texte et métatexte dans la littérature vétérotestamentaire des PsaumesTDR, IV, 241-2522012pdf
html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: