Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi românești

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVII (1), p. 54-67
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The synthetical exposition of the evolution of Romanian religious writing intends to emphasize the role of the Ecclesiastical books within our written culture, ancient as well as contemporary, their outstanding cultural importance, and to point out some of the aspects that require further research by using combined methods of linguistics and theology. Such an approach, appropriate for a complex cultural phenomenon, sheds more light on the importance of some of our religious writings, on the purpose of their translation, transcription and publication, and, last but not least, the stylistic structure and form of our old manuscripts and prints will be more adequately studied.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 29

3Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneştiTDR, III, 57-662011pdf
html
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
11Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
2Manuela Neculai-StănicăCaracteristici lingvistice ale textelor biblice româneşti actuale, de rit apuseanLR, LVII (4), 500-5262008pdf
html
14Dana-Luminița TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
6Gheorghe ChivuNormă și grai în Codex SturdzanusLR, XXXVII (3), 2731988
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
5Gheorghe ChivuO normă a limbii române literare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: câne, mâne, pâneLR, XXII (1), 511973
3Gheorghe ChivuVechi psalmi românești din secolul al XVII-leaLR, XXI (2), 1451972
13Gabriel ŢepeleaStudii de istorie şi limbă literarăEditura Minerva1970
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: