Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Particularităţi terminologice în discursul religios adventist

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, IV, p. 141
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Over the years, the researchers found a very important study material in the Romanian religious language. A special attention was paid to Orthodox religious vocabulary. Recently, some studies have concentrated on non-Orthodox discourses. The present article aims to provide some of the lexical characteristics of the Adventist religious discourse.
Cuvinte-cheie:religious terminology, new protestants, adventists
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
20Rodica ZafiuEthos, Pathos și Logos în textul prediciiTDR, II, 27-382010pdf
html
19Oliviu FelecanLimba română în context europeanEditura Mega2009
191Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
166Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
233August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: