Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

I. Heliade Rădulescu – Biblia sacra. Abordare stilistică

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VII, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 327-336
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Our paper focuses on I. Heliade Rădulescu in his quality of undertaking the translation of the Bible. The fundamental book of the Christian People, the Bible represents a necessary religious instrument and a genuine language monument. Heliade`s enterprise of translating the Bible [Biblia Sacra...] aroused critical remarks (Andrei Şaguna criticized Heliade`s lack of theological preparation as well as the fact that Heliade used an inaccessible language). Heliade believed that a writer needs to have style. As a result, he tried to be original, yet the use of an Italian like spelling aroused controversial attitudes (M. Eminescu). In our article we selected a series of linguistic (phonetical, lexical, semantic, morphological, syntactical) and stylistic particularities of Heliade`s Bible, the writer explaining some of his linguistic options in the work Biblicele sau notitii historice philosophice, religiose si politice assupra Bibliei.
Cuvinte-cheie:The Bible, translation, linguistic and stylistic particularities
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
9Maria Cvasnîi CătănescuLimba română
Origini și dezvoltare
Humanitas1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: