Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte lexico-semantice în rugăciunea întîi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a Liturghierului

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 53
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Cet article présente l’analyse des termes religieux qui sont inclus dans le texte de la première prière des Vêpres, à partir de trois différentes éditions du Missel. En étudiant l'étymologie de chaque mot on réalise une classification basée sur la fréquence, dans le texte, des mots de différentes origines, en accordant un intérêt particulier à l’analyse des termes formés sur le terrain de la langue roumaine. L’analyse comparative entre les trois versions différentes permet d'identifier les relations de synonymie entre les termes, mais en première fois de confirmer la résistance en temps de certains termes dans l’intérêt de respecter la tradition, pour la transmission correcte du message religieux.
Cuvinte-cheie:missel, vêpres, termes religieux, analyse lexicale
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

14Daniela-Luminiţa TeleoacăLimbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţieEditura Academiei2008
92Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
35Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
45Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: