Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Applying Eugenio Coseriu’s Linguistic Organon to Synonymy

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (2), p. 51-61
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Taking as a starting point Eugenio Coseriu’s coherent and unitary linguistical theory (also called integral linguistics), we have tried to apply, within the general study of synonymy (lexical, phraseological and lexico-phraseological), distinctions such as: language as activity [enérgeia], competence [dýnamis] and product [érgon] to its three levels (universal, historical and individual); norm and system; historical language and functional language, etc. From this point of view, the Romanian language (as a historical language) is seen as a “collection” of functional languages. As far as we are concerned, we were interested in pointing out, for each of Coseriu’s levels in turn, the difference between synonymy in actu (the real one) and synonymy in potentia (the virtual or potential one). We also aimed at drawing attention to the importance of competence (mainly the idiomatic and expressive ones) in the analysis of different types of synonymy as “knowledge” in using the synonyms.
Cuvinte-cheie:synonymy, linguistic “Organon”, competence, norm, system
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

3Cristinel MunteanuAristotel, Quintilian et alii. Despre sinonime şi sinonimieAUG/XXIV, I, 812008
4Cristinel MunteanuNu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)LRM, XVI (4-6), 1062006pdf
2Cristinel MunteanuObservaţii asupra funcţiilor sinonimelorAUI, LI, 291-2982005pdf
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: