Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra funcţiilor sinonimelor

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 291-298
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Our paper aims to reevaluate, from a critical point of view, the functions of synonyms from language and, especially, from speech. Thus, we reviewed the main studies from the Romanian linguistics concerning the functions of synonyms and tried, at the same time, to define the concept of function of synonyms, taking into account the type of synonymy considered.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Cristinel MunteanuEugenio Coseriu and his disciples on the issue of synonymyDICE, VIII (1), 1012011pdf
html
0Cristinel MunteanuApplying Eugenio Coseriu’s Linguistic Organon to SynonymyPhil. Jass., V (2), 51-612009pdf
html

Referințe în această publicație: 9

25Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
28Pierre FontanierFigurile limbajuluiUnivers1977
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
3Tudor VianuSinonime, metafore și grefe metaforice la Tudor ArgheziLR, XII (4), 3471963
22Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: