Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sinonime, metafore și grefe metaforice la Tudor Arghezi

Autor:
Publicația: Limba română, XII (4), p. 347
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 3

0Claudia LeahTheoretical Accounts upon SynonymySCOL, III (1-2), 1432010pdf
html
0Victoria JumbeiWays of Constructing Metaphor in the Narrative of Ion CreangăDR, s.n., XIV (2), 167-1812009pdf
html
2Cristinel MunteanuObservaţii asupra funcţiilor sinonimelorAUI, LI, 291-2982005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].