Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

(Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian Informatics Language

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 177-190
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Language, in general, and the informatics language in particular, make extensive use of the metaphor, be it poetical, linguistic or scientific metaphor. In the present paper we deal with the way scientific metaphor enters the informatics language, a specialized language which verbalizes science and technology. The purpose of the paper is to put emphasis on the phenomenon of metaphorical extension by means of which the informatics language, both in English and Romanian, takes over words from the current language. Apart from the borrowed informatics terms which lose their metaphoricity when entering Romanian, the reconstruction of the metaphorical process of the translated specialized terms is also a central issue to be brought into focus.
Cuvinte-cheie:informatics language, metaphoricity, metaphorical extension, metaphorical transfer, context
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995
38Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982
18Solomon MarcusPoetica matematicăEditura Academiei1970
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: