Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii eminesciene

Autor:
ISBN:978-973-703-962-0
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Studii eminesciene

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 14

1Dumitru IrimiaIdentitatea naţională între limbă şi literaturăLLR diasp.2003pdf
html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
97Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
1Florica DimitrescuEminescu și limba vecheSCL, II, 931951
29Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].