Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu G.I. Tohăneanu despre Tudor Vianu

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, IX (1), p. 147
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: