Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dimitrie Gusti: Metafora între „cuviinţă” şi „gust”

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, IV (2), p. 80-88
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The present study brings into discussion the vision on metaphor of one of the most talented scholars and teachers of the Romanian nineteenth century culture: Dimitrie Gusti. The metaphor is a rhetorical tool, a form of persuasion and seduction of the reader. Dimitrie Gusti situates the metaphor between fit and taste, saying it should not be too bold or too common. In his vision, the aim of the metaphor is to give the discourse beauty and pleasure and thus to conduct to the “enlighten” of the reader.
Cuvinte-cheie:metaforă, substituţie, elocvenţă, cuviinţă, gust
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

15Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
28Pierre FontanierFigurile limbajuluiUnivers1977
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: