Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Norma argotică

Autor:
Publicația: Argotica, I, Secțiunea Varia, p. 134-154
p-ISSN:2286-3893
Editura:Editura Universitaria
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • Studiul sintetizează aspectele pertinente ale argoului, fenomen lingvistic conceput nu ca vocabular, ci ca normă. Perspectiva teoretică asumată este cea dezvoltată de lingvistul Eugen Coşeriu, savant care face deosebirea între sistem, normă şi vorbire. Trihotomia este valorificată în prezentul articol pentru a evidenţia natura variaţiei lingvistice a argoului şi trăsăturile normei argotice.
  • [Slang as Norm] The study overviews the relevant linguistic features of slang, conceived not as lexis, but as norm. The author takes Eugenio Coşeriu’s findings concerning the distinction system-norm-speech and uses them to investigate the linguistic variation of slang and its distinctive features.
  • [La Norme argotique] L’étude synthétise les aspects pertinents de l’argot, phénomène linguistique conçu non en tant que vocabulaire, mais en tant que norme. La perspective théorique assumée est celle du linguiste Eugen Coşeriu, savant qui fait la distinction entre système, norme et parler. Cette trichotomie est mise en valeur dans le présent article afin de souligner la nature de la variation linguistique de l’argot et les traits de la norme argotique.
Cuvinte-cheie:
  • argou, normă, variaţie lingvistică
  • slang, norm, linguistic variation
  • argot, norme, variation linguistique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
20Nina Croitoru BobârnicheDicționar de argou al limbii româneEditura Arnina1996; 2003
3Miorița BaciuMetafora argoticăCL, XXX (1), 581985
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
8Al. VasiliuDin argoul nostruGS, VII, 951937

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: