Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Darwin and the Humanities
  • Darwin și științele umaniste

Autor:
Editura:Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”
Locul:Baltimore; Iași
Anul:

Cuprins:

Prefața traducătorilor
• Prefața
• Preliminarii
I. Darwinismul și psihologia
II. Darwinismul și științele sociale
III. Darwinismul și etica
IV. Darwinismul și logica
V. Darwinismul și filozofia
VI. Darwinismul și religia
Appendix A. Discernămîntul lui Darwin
Appendix B. Darwinismul și logica

Coperta:

Citări la această publicație: 8

0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton, un diacronist interesat de filosofia științeiGafton DHC Pitești, 332017pdf
0Mihaela GheorgheUn filolog al timpului nostruGafton DHC Pitești, 552017pdf
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşeneGafton DHC Târgoviște, 482016pdf
0Petre Gheorghe BârleaUn filolog al timpului nostruGafton DHC Târgoviște, 382016pdf
1Alexandru Gafton
  • Organicitatea științei
  • The organicity of science
Diacronia, 2, A172015pdf.ro
pdf.en
2Ioan MilicăRecursul la metaforă în opera ştiinţifică a lui Sextil PușcariuCSP, I, 1092015pdf
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].