Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosofică

Autor:
Publicația: Decernarea titlului academic Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Pitești, 3 noiembrie 2017, p. 37
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 20

3Alexandru GaftonWhat do translations do?GIDNI, 1, 13-162014pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
4Alexandru GaftonLa traduction en tant que lettre et la glose en tant qu’espritELI, 6, 72010pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
14Martin-Dietrich Glessgen
 • Linguistique romane
  Domaines et méthodes en linguistique française et romane
 • Lingvistica romanică
  Domenii şi metode în lingvistica franceză şi romanică
Armand Colin; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2008, 2012; 2014 (trad.)html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
5Albert Dauzat
 • La philosophie du langage
 • Filozofia limbii
Ernest Flammarion; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1932; 2015
12Iorgu IordanIntroducere în studiul limbilor romanice
Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice
Editura Institutului de Filologie Română1932
9Antoine Meillet
 • Esquisse d’une histoire de la langue latine
 • Schiţă pentru o istorie a limbii latine
Hachette; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1928; 2014 (trad.)html
4Henry Fairfield Osborn
 • From the Greeks to Darwin
  An Outline of the Development of the Evolution Idea
 • De la greci la Darwin
  Schiță a dezvoltării ideii de evoluție
Macmillan; Casa Editorială „Demiurg”1913; 2014 (trad.)
8James Mark Baldwin
 • Darwin and the Humanities
 • Darwin și științele umaniste
Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”1909; 2015 (trad.)
5Arsène Darmesteter
 • La Vie des mots
  Étudiée dans leurs significations
 • Viața cuvintelor
  Studiată în semnificațiile lor
Ch. Delagrave; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1895; 2015 (trad.)html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: