Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Esquisse d’une histoire de la langue latine
  • Schiţă pentru o istorie a limbii latine

Autor:
Editura:Hachette; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Paris; Iași
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

• Introducere
I. De la indo-europeană la latină
II. Originea dialectală
III. Italo-celtica
IV. Italica
V. Graiurile latine
VI. Limba la Roma în sec. III Î. H.
VII. Structura latinei
VIII. Elenizarea culturii romane
IX. Expansiunea latinei
X. Schimbările latinei în perioada imperială
XI. Persistența latinei scrise
• Bibliografie
• Index

Coperta:

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].