Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

What do translations do?

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 13-16
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:If a culture seeks to edify its own literature (scientifical, philosophical, artistic or judicial), it won’t be able to do so by focusing exclusively on translations and regarding the resulting corpus of translated texts as its own literature. This is the reason why the whole literature of translations is not considered to be a part of the literature of a culture. But this is not the role of translations. Such a corpus may represent an important contributor to the edification of a literature.
Cuvinte-cheie:translation, national identity, culture, literature
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

0Petre Gheorghe Bârlea…And, still, what do translations do?DICE, XVIII (2), 57-762021pdf
html
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: