Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Linguistique romane. Domaines et méthodes en linguistique française et romane
  • Lingvistica romanică. Domenii şi metode în lingvistica franceză şi romanică

Autor:
Editura:Armand Colin; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Paris; Iaşi
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

Cuvînt înainte (Alexandru Gafton)
Prefață
Simboluri și abrevieri
0. Limbile romanice și lingvistica
  • Capitol preliminar
1. Limbile și varietățile romanice actuale
  1.1. Prezentarea limbilor romanice
  1.2. Studiul limbilor romanice sub aspect variațional
  1.3. Lingvistica textuală și pragmatică
2. Structurile și istoria internă a limbilor romanice
  2.0. Segmentarea și periodizarea
  2.1. Fonetica/fonologia și grafematica
  2.2. Morfologia
  2.3. Sintaxa
  2.4. Lexicologia
3. Istoria externă a limbilor și a varietăților romanice
  3.1. Introducere
  3.2. Epoca romană (– secolul al V-lea)
  3.3. Geneza Romaniei (secolele al V-lea – al X-lea)
  3.4. Romania în Evul Mediu timpuriu (secolele al XI-lea – al XV-lea)
  3.5. Epoca modernă (1500 – sfîrșitul secolului al XIX-lea)
  3.6. Epoca contemporană (1880-2000)
  3.7. Contribuțiile istoriei externe
4. Elemente de metodologie și de practică a cercetării
  4.0. Domenii metodologice
  4.1. Filologie. Studiul izvoarelor scrise pentru istoria idiomurilor romanice
  4.2. Elemente de istorie a disciplinei
5. Bibliografie
  5.1. Sigle (Reviste, bibliografii, serii, dicționare, corpusuri de texte)
  5.2. Lucrări cu caracter general, monografii și articole

Coperta:

Lingvistica romanică

Citări la această publicație: 13

0Adrian ChircuConcordances étymologiques et lexico-sémantiques entre le français régional et le roumainStudia UBB, LXV (2), 29-402020html
0Jukka HavuLas formas imperfectivas y perfectivas del verbo románico, estabilidad y cambioQR, VIII (1), 632020pdf
0Liliana BotnariThe criteria of determination of a language autonomyGIDNI, 6, 436-4402019pdf
html
0Gorana Bikić-CarićLes langues romanes comme écarts et comme normeQR, VI, 322-3312018pdf
0Maria-Laura RusTendinţe constante în Structurile Morfosintactice RomaniceStudia UPM, 25, 572018pdf
0Cosmin CăprioarăQuelques considerations en marge de l’intercomprehensionAOU, XXVIII (1), 108-1132017pdf
html
0Mihaela GheorgheUn filolog al timpului nostruGafton DHC Pitești, 552017pdf
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Maria Laura RusAspects of word formation in Romance languagesGIDNI, 3, 800-8052016pdf
html
1Maria-Laura RusTendinţe evolutive în fonetica limbilor romaniceStudia UPM, 21, 532016pdf
1Sophie SaffiLa représentation de la personne au sein de la chronogenèse italienneStudia UBB, LVII (3), 172012
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
12Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008

Recenzii la această publicație: 2

Cosmin CăprioarăDiacronia, 3, A432016pdf.ro
pdf.en
Simona AileniiAUI, LIX, 223-2242013pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].