Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un filolog al timpului nostru

Autor:
Publicația: Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului, p. 38
ISBN:978-606-772-139-3
Editori:Petre Gheorghe Bârlea
Editura:Editura Bibliotheca
Locul:Târgovişte
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

5Albert Dauzat
 • La philosophie du langage
 • Filozofia limbii
Ernest Flammarion; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1932; 2015
4Henry Fairfield Osborn
 • From the Greeks to Darwin
  An Outline of the Development of the Evolution Idea
 • De la greci la Darwin
  Schiță a dezvoltării ideii de evoluție
Macmillan; Casa Editorială „Demiurg”1913; 2014 (trad.)
8James Mark Baldwin
 • Darwin and the Humanities
 • Darwin și științele umaniste
Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”1909; 2015 (trad.)
5Arsène Darmesteter
 • La Vie des mots
  Étudiée dans leurs significations
 • Viața cuvintelor
  Studiată în semnificațiile lor
Ch. Delagrave; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1895; 2015 (trad.)html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: