Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lingvistica integrală și fundamentele metaforologiei

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, VII-VIII, p. 47-77
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 14

Referințe în această publicație: 2

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: