Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Metaforele conceptuale în limba română contemporană

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XX (1)
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Conceptual metaphor represents one of the concepts within whose boundaries integral linguistics and cognitive semantics may be brought together, despite different research directions. Although drawing a distinction between the linguistic and the conceptual metaphor is not deemed necessary, the paper aims at enhancing cognitivist gains from the perspective of integral linguistics. Moreover, we propose a new taxonomy of conceptual metaphors, which reveals their specific cultural dimension in a more effective manner, and we synthesise the recurring target domains and source domains in metaphorical designation on the basis of a contemporary Romanian language corpus.
Cuvinte-cheie:
  • metaforă conceptuală, lingvistică integrală, semantică cognitivă, domeniu ţintă, domeniu sursă
  • conceptual metaphor, integral linguistics, cognitive semantics, target domain, source domain
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Maria-Alexandrina TomoiagăDesemnarea metasemică a omului în limba română contemporanăDR, s.n., XXI (1), 792016pdf
html

Referințe în această publicație: 5

6Maria-Alexandrina TomoiagăLa métaphore dans l’activité de parlerStudia UBB, LVIII (2), 2012013
5Elena FaurThe Metaphors for Death and the Death of Conceptual Metaphors in Poetry. An Analysis Based on Emily Dickinson’s Poem Because I Could not Stop for DeathDR, s.n., XVII (2), 108-1232012pdf
html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
14Mircea BorcilăLingvistica integrală și fundamentele metaforologieiDR, s.n., VII-VIII, 47-772002-2003pdf
html
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: