Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dincolo de retorică. Metafora în viziune integralistă

Autori:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVII, p. 175
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
14Mircea BorcilăLingvistica integrală și fundamentele metaforologieiDR, s.n., VII-VIII, 47-772002-2003pdf
html
9Mircea BorcilăContribuții la elaborarea unei tipologii a textelor poeticeSCL, XXXVIII (3), 1851987

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: