Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The term tree in Romanian

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 6, p. 533-540
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

3Andreea-Victoria GrigoreModalităţi lingvistice în analiza terminologiei. Aplicaţii în terminologia meteorologieiDirecții, II, 1052012pdf
1Ana-Maria BotnaruTrei termeni arboricoli generici – lemn, copac și pomAUG/XXIV, IV (1), 822011pdf
2Ileana Oancea, Nadia ObroceaDincolo de retorică. Metafora în viziune integralistăAUT, XLVII, 1752009pdf
html
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: