Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modalităţi lingvistice în analiza terminologiei. Aplicaţii în terminologia meteorologiei

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 105
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The aim of this paper is to examine the linguistic means used in the analysis of meteorological terminology, being thus included among the so-called external terminological studies. Our research underlines the importance held by the paradigmatic and syntagmatic analyses in dealing with one of the most significant paradigms in meteorological terminology, i.e. the paradigm of precipitations. Consequently, further attention is given to the close analysis of definitions in both general and specialised dictionaries, as well as to various instances taken from weather reports broadcast by two Romanian television channels.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
4Andreea-Victoria GrigoreVariația discursivă în terminologia meteoIpostaze, I, 2592011
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: