Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Semantica cognitivă şi „teoria metaforei conceptuale”. O abordare din perspectivă integrală

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (3), p. 340-356
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper focuses, on the one hand, on two theoretical problems of Conceptual Metaphor Theory: namely the cognitive status and the creative dimension of the conceptual metaphors; on the other, it aims at approaching some descriptive findings from Conceptual Metaphor Theory within the perspective of Coseriu’s semantics. Recent attempts to simply situate conceptual metaphors within a social and cultural context did not bring the expected results. The need for a radical breakthrough from the old conceptual and theoretical framework of Lakoff and Johnson’s Conceptual Metaphor Theory became urgent. The reconstruction of cognitive science on phenomenological and hermeneutical bases is on the way to being pursued within the rising of the third generation of cognitive science. It will certainly represent a major advance for bridging the gap between cognitive science and other traditions of research, such as integral semantics.
Cuvinte-cheie:
  • metaforă conceptuală, semn lingvistic, creativitate semantică, metaforă designaţională
  • conceptual metaphor, linguistic sign, semantic creativity, designational metaphor
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 3

6Maria-Alexandrina TomoiagăLa métaphore dans l’activité de parlerStudia UBB, LVIII (2), 2012013
14Mircea BorcilăLingvistica integrală și fundamentele metaforologieiDR, s.n., VII-VIII, 47-772002-2003pdf
html
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: