Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relațiile dintre lingvistica română și cea europeană. O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea

Autor:
Editura:Editura Saeculum I.O.
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 16

1Werner BahnerZur spezifischen Bedeutungsentwicklung von gemeinromanischen Wörtern im Rumänischen: lat. anima > inimă « Herz »SCL, XXXI (5), 5171980
1Petru ZugunUn precursor român al fonologieiAUI, XXV, 991979
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
2N. A. UrsuModelul francez al gramaticii lui I. Eliade RădulescuLR, X (4), 3221961
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900
5Arsène Darmesteter
  • La Vie des mots
    Étudiée dans leurs significations
  • Viața cuvintelor
    Studiată în semnificațiile lor
Ch. Delagrave; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1895; 2015 (trad.)html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].