Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interviul – conflict şi negociere. O perspectivă integrativă

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Pragmatică și comunicare, p. 45-57
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Both the reporter and the interviewed are playing particular roles in this specific conversational form that we use to call “the interview”. During interview, “actors” try to manage better placements for them and, by this, to gain recognition in the eyes of the so-called “invisible participant” – the audience. In this paper I’ll try to explain, using pragma-linguistic theories, how locutors manage conflicts and how they negociate – briefly, how they interact.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

25Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: