Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Synonymy in the Romanian medical terminology

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 3, p. 878-885
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

6Inga DruțăDinamica terminologiei româneşti sub impactul traduceriiCentrul Editorial-Tipografic al USM2013
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
25Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
9Petre Gheorghe BârleaIntroducere în studiul latinei creștineMacarie; Grai și suflet – Cultura națională1999; 2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: