Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Realitate şi limbaj

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 4

0Ancuța Gorban-CojocariuVariaţie lingvistică în traducerile româneşti ale textelor Hertei MüllerAUS, 28 (1), 215-2212017pdf
html
0Marius Daniel CiobotăAffective Valencies of the Homiletic DiscourseTDR, VI, 155-1692014pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
1Ligia-Stela FloreaOptativul – mod sau modalitate? Tipuri de enunț optativ în franceză și românăDR, s.n., I (1-2), 2631994-1995pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].