“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Realitate şi limbaj

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 4

0Ancuța Gorban-CojocariuVariaţie lingvistică în traducerile româneşti ale textelor Hertei MüllerAUS, 28 (1), 215-2212017pdf
html
0Marius Daniel CiobotăAffective Valencies of the Homiletic DiscourseTDR, VI, 155-1692014pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
1Ligia-Stela FloreaOptativul – mod sau modalitate? Tipuri de enunț optativ în franceză și românăDR, s.n., I (1-2), 2631994-1995pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].