Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Variaţie lingvistică în traducerile româneşti ale textelor Hertei Müller

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 28 (1), Secțiunea Discurs, p. 215-221
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The translation of the author’s texts involves a specific and rich linguistic mixture. The formal transfers into Romanian language, the rearrangement of the translated narrative discourse taking into consideration the literary codes and practice in our culture offers her works a local aspect. The adaptation or translation proves to be a translation means adopted for the narrative discourse. It varied in number from stylistic changes to an entire transformation of the narration, justified by the skopos.
The Romanian rendition of Herta Müller’s narrative discourse makes the translated text function as an equivalent in the Romanian literary plurisystem, thus demonstrating that translation must not be regarded as an act of assimilation, but as an acknowledgement of diffrences, particularly interlinguistic and partially intercultural, taking into consideration the fact that there is no major difference between the source culture and the target culture. The exact translation of the source text would sometimes have required some erroneous versions, such as the folkloric lyrics seen in this way by the German writer who lived in Romania. The Romanian translation was donetaking into account not only the principle of language acceptance as language idioms, thus orienting the text towards the target reader.
Cuvinte-cheie:linguistic variation, Herta Müller, German, Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

13Ioan OpreaComunicare culturală și comunicare lingvistică în spațiul europeanInstitutul European2008
14Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
4Henri WaldRealitate şi limbajEditura Academiei1968
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: